קיר פסיפס בתיכון הדרים

קיר פסיפס בתיכון הדרים הוד השרון 2015-2016

תפיסה רעיונית –  דר נאווה סביליה שדה  – האומנית אילת סלע {קיר אחד} 10 מטר אורך 1.80 גובהה

“שני שבילים ביער לבחור או לדחות, הלכתי בזה שפסעו בו פחות וזה ההבדל ששינה את הכול”

תיכון הדרים העמיד בבסיס תפישתו החינוכית את עקרון הבחירה בשביל החיים הנכון לשם התןןית זהות אישית . כיצירת אמנות הנובעת מעמל ויזע , עבודת הפסיפס עשויה לשקף את מלאכת יצירת הזהות .

השביל , לפיכך הינו מוטיב סימלי >אשר עשוי להוות יסוד אסתטי ורעיןני בקיר הפסיפס יצירתה של האמנית איילת סלע

ערכים נוספים הנגזרים מעקרון זה הם: כבוד האדם”טיפןח המחוייבות החברתית והסביבתית טיפוח השאיפה ליידע הרחבת אופקים והעשרה תרבותית וטיפוח ערכים דמוקרטים

מבחינה אסתטית יתבסס הקיר על דימויים  צמחיים: הדרים כשמו של בית הספר פרי ההדר שיש בו טעם ויש בו ריח כסמל לזהות אישית רבגונית ושופעת השואפת להעניק מיופיה שהינו יופי ערכי ליקום

 

טלפון בסטודיו:  09-7482642

טלפון נייד: 052-3973781

דוא"ל:ayelet5007@gmail.com
מוזמנים לכתוב לי